Jeroen van der Hoff, Body Therapist

Wat wordt er met NIS behandeld?


Het menselijk lichaam is vatbaar voor meer dan 600.000 verschillende symptomen. NIS is een systematische aanpak om de onderliggende oorzaken, die tot èèn of meerdere van de 600.000 symptomen kunnen leiden, te evalueren en aan te pakken.

NIS behandelt het scala van klachten, dat uiteindelijk resulteert in pijn, slechte gezondheid en ziekte. Bij vele patiënten die voor een NIS behandeling komen, heeft de klacht al een ‘label’ gekregen: enkele voorbeelden zijn:

 • Astma - het label dat ademhalingsmoeilijkheden en luchtweg problemen beschrijft.

 • ADD – het label gegeven aan drukke kinderen die iets moeilijker leren.

 • Anderen zoals, eczeem, RSI, gevoelige darmen, hepatitis, allergieën, ischias, fibromyalgie, migraine, tenniselleboog.... enzovoorts.
   

Het enige wat deze etiketten doen, is het symptoom omschrijven, ze stellen geen oorzaak vast. Verder stellen ze niet de onderling verschillende oorzaken vast bij mensen die hetzelfde label opgeplakt hebben gekregen voor hun klacht. 
Dit gezegd hebbende, NIS behandelt niet de etiketten of de symptomen maar kijkt dieper en pakt de onderliggende oorzaken aan, en waarom de klacht zich ontwikkeld heeft.

NIS beschouwt alle lichaamssystemen van uw lichaam als zij als een geheel samenwerken. Deze benadering is essentieel om onderliggende oorzaken, niet de symptomen, aan te pakken. Zodra de hersenen alles over de abnormale activiteiten begrijpen, kan het de noodzakelijke correcties aansturen. Als dit gebeurt, dan wordt het optimaal functioneren van alle lichaamssystemen hersteld binnen het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dan pas …. zullen alle symptomen oplossen. 

Veel mensen kunnen de levensveranderende resultaten beamen die zij ervaren hebben door de NIS behandeling(en). Maar NIS beweert niet èèn of meerdere specifieke ziekten of problemen te genezen dan wel op te lossen. De NIS therapeut is slechts een tussenpersoon, die in staat is de hersenen als een gegevensuitwisselingcentrum te gebruiken om het optimaal functioneren van alle lichaamssystemen te herstellen. 

Als alle systemen optimaal functioneren, zullen de symptomen van slechte gezondheid en ziekte opgelost worden.

 

Bij welke klachten kan Neurolinks NIS assisteren?

 • Neurologie and neurologische beschadiging als gevolg van ongeluk / trauma.

 • Structurele en spierklachten.

 • Leer & gedragsproblemen – ADD/ADHD/Dyslexie, Asperge.

 • Pathologie (oorzaak infectie) – viraal, bacterieel and schimmel.  Inclusief alle problemen gerelateerd aan het immuun systeem.

 • Vruchtbaarheid  (bij zowel mannen als vrouwen)

 • Hormonaal (bij zowel mannen als vrouwen)

 • Mentale en emotionele klachten m.b.t de neurofysiologie

 • Huid problemen

 • Spijsverteringsklachten – resulterend in holte- en slijm problemen.

 • Migraine

 • Allergieën – zowel voedsel als chemische gevoeligheid, hooikoorts.

 • Insomnia – slechte slaappatronen

 • Hart and Cholesterol - bloeddruk, aderlijke- en slagaderlijke capaciteit.

 • Chronisch Vermoeidheids Syndroom / Fibromyalgie

 • Slecht functioneren van organen – darmen, lever, gal, etc.

 • Stressgerelateerde ziektebeelden.

 • Ademhalingsmoeilijkheden (astma)

 • Auto-immuun problemen.

 • Oog problemen - Glaucoom, astigmatisme

Dit is geen volledige lijst. 
Er zullen ongetwijfeld andere klachten zijn die baat hebben van een NIS behandeling.


Kunnen andere therapeuten bezocht worden naast een NIS behandeling?

Vanuit een NIS standpunt hebben symptomatische behandelingen van andere therapeuten geen positieve of negatieve invloed op de uitkomst van uw NIS behandeling. NIS behandeld de onderliggende oorzaken van de ervaren klachten en u zou mogelijk de symptomatische aanpak van andere therapeuten niet meer nodig hebben.

EEN BELANGRIJKE WAARSCHUWING. Als u chiropractie of een gelijke vorm van behandelingen krijgt, wordt uw lichaam fysiek over de individuele grenzen geforceerd. In deze gevallen is het mogelijk dat de correcties gemaakt tijdens de NIS behandeling weer ongedaan gemaakt worden.


Hoe beschouwt NIS mijn klachten?

Hoewel Neurolink niet de symptomen of etiketten behandelt, zouden de volgende voorbeelden een beter inzicht kunnen geven naar sommige van de factoren die het Neurolink protocol beschouwd. Dezelfde principes gelden voor alle andere “etiketten”.

Hoe beschouwt Neurolink allergieën?

“Allergie” is het etiket dat aan de symptomen van onvolledige spijsvertering gegeven wordt, dat op zijn beurt weer tot een verminderde weerstand leidt. NIS onderzoekt de redenen waarom eiwitten, vet en koolhydraten niet tot koolstofdioxide en water omgezet zijn. Virale-, bacteriële- en schimmelpathologieën worden door het NIS protocol onderzocht en geëlimineerd. Allergieën zijn ook symptomen van ongewenste productie van ontstekingsremmende hormonen, B-CEL en T-CEL. De dynamica die het gebruik van deze factoren remmen wordt onderzocht en opgelost door het NIS protocol.

Hoe beschouwt NIS astma?

Astma is een etiket dat een groot aantal van factoren beschrijft die gezamenlijk het ademhalen bemoeilijken. Het NIS systeem onderzoekt of er allergieën bij betrokken zijn (zie bovenstaande verklaring), onvoldoende bijnier functie, middenrif beklemming, cranio-sacrale en ruggengraat problemen, verminderde opname van steroïde hormonen en immunoglobuline, onvoldoende controle en functioneren van organen zoals de hypothalamus, pancreas en hypofyse. Al deze factoren dragen bij aan het etiket van “astmaticus.

Hoe beschouwt NIS gevoelige darmen/prikkelbare darm syndroom?

Diverticulitis en de ziekte van Crohn zijn opnieuw etiketten van een reeks symptomen. Wat NIS betreft zijn dit verschijnselen van onvolledige spijsvertering. Dit resulteert in een chronische en giftige ontwikkeling die de lever-, galblaas- en pancreasfunctie beïnvloedt. Pijn, constipatie, diarree en een opgeblazen gevoel zijn symptomatische verschijnselen van deze conditie. NIS onderzoekt en behandeld de oorzaken waarom het lichaam het spijsvertering proces niet volledig voltooid. 

Hoe beschouwt NIS migraine?

Migraine is voornamelijk een uitdrukking om het zwellen of een reactie van de hypofyse als gevolg van een antigeen. NIS onderzoekt in opeenvolgende orde van prioriteit voor de vele factoren die collectief bijdragen tot dit probleem. De implicatie van de hypofyse kan verergerd worden door virale- en bacteriële infecties, verstoring in klierwisselwerking in het endocriene systeem en cellulaire veranderingen in een klier, om een aantal oorzaken op te noemen. 

Hoe beschouwt NIS het Chronisch Vermoeidheids Syndroom CVS/M.E.?

Chronisch Vermoeidheidssyndroom/ M.E is een symptoom dat vele factoren beschrijft die bijdragen aan metabolische stoornissen. NIS onderzoekt alle aspecten inclusief virussen, bacteriën en schimmelpathologieën. NIS zal alle oorzaken, die de hersenen van juiste klier-, spijsverterings-, arteriële- en eliminative controle belemmerde, aan het licht brengen en verbeteren. Deze zijn alle bijdragende factoren het lichaam van energie beroven. Optimale gezondheid is een andere uitdrukking voor congruente hersenen.

Chronische vermoeidheid in principe, is niet verschillend in oorsprong dan enig andere verstoring van functionele fysiologie.

Voor meer informatie klik hier of mail direct naar jeroen@bodytherapist.nl

Jeroen van der Hoff, Body Therapist
jeroen@bodytherapist.nl